Användarvillkor

Allmänna villkor för konsumenter

Senast uppdaterad 2016-02-24

 

1. Uppförande

Om det förekommer överträdelser mot JobbRapido.nu's allmänna villkor kan vi komma med en varning eller ta bort medlemskontot utan förvarning. Vid misstanke  kan vi förvarna kunden och stänga av kontot tillfälligt under en kortare period. Vid upprepande överträdelser kan kunden komma att stängas av permanent. Allvarliga överträdelser polisanmäls. När en medlem stängs av försvinner allt som kunden skrivit och laddat upp. Om du vill anmäla någon som misskött sig kan du göra det genom att skicka ett mail till info@jobbrapido.nu

 

 

2. Allmänna regler

Det finns en risk att du blir avstängd vid överträdelse mot dessa regler.


Att följa svensk lag och regler är en förutsättning hos oss på JobbRapido.nu. Publicering av copyrightskyddat material, pornografi och främjande av droger är strängt förbjudet på hela sidan. Du får inte använda JobbRapido.nu för distribution av material som är olagligt eller olagliga aktiviteter som kan verka stötande. Exempel är hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbing, intrång på copyrightskyddat material eller kedjebrev. Om du bryter mot dessa regler kan du bli avstängd och polisanmäld. Vid överträdelse kan vi rapportera till er ISP och be dem stänga av ert abonnemang. Länkningar till sidor som innehåller olagligt material är olagligt, och användaren hålls direkt som ansvarig.

 

Alla försök till datorintrång kommer att polisanmälas. Det är inte tillåter att ladda upp filer som innehåller virus/koder och som kan skada webbsidan eller andra besökare.

 

Den information du lämnar om dig själv som medlem måste vara korrekt. Du måste ange de obligatoriska uppgifterna korrekt. (Förnamn, e-postadress och telefonnummer). Väljer du att fylla i övrig information måste denna också vara korrekta. Om en presentation inte är personlig kan denna komma att raderas.


Annonsören är ansvarig för att innehållet i annonsen är korrekt. Annonsören hålls som ansvarig att erkänna den skada som orsakas JobbRapido.nu genom att annonsören inte iakktagit och följt de regler som finns, och handlat vårdslöst.

 

3. Rättigheter du ger Service24.nu

JobbRapido.nu har rättighet att ändra, kopiera, visa upp och distribuera material som du publicerat. Bland annat offerförfrågan i samband med marknadsföring av sidan, samt annonser utan skyldighet att betala ersättning. (Obs. Detta gäller inte vid privata meddelanden).

 

4. Användaruppgifter

JobbRapido Sverige AB, är personuppgiftsansvarig. Användaruppgifter samt övrig kontaktinformation som anges på JobbRapido.nu ska vara korrekt. Vid medlemsregestrering eller offerförfrågan så godkänner du att dina uppgifter lämnas till de företag som visat intresse för uppdraget. Detta görs genom att leverantörerna har möjlighet att köpa din kontaktinformation via förmedlingstjänsten JobbRapido. Vi prioriterar att alltind skydda din information och följer de lagar och regler som finns hos oss, exempelvis personuppgiftslagen – för att skydda din integritet. Det är endast ett begränsat antal personer (med särskild behörighet) som har tillgång till informationen. För att användaren ska kunna använda sig utav JobbRapido.nu och dess funktioner så är dessa uppgifter nödvändiga. Adressuppgifterna kan också komma att användas för analys, utveckling och information. Det kan bli aktuellt att Service24.nu överlåter statistiska uppgifter från tredje man inom och utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål. Ett medlemskap på JobbRapido kräver att JobbRapido.nu registrerar ditt namn, e-mailadress och telefonnummer. Syftet med detta är att användaren ska kunna använda JobbRapido och dess funktioner, samt att förhindra/underlätta spårning av överträdelse av de allmänna villkoren. JobbRapido kommer inte att sälja vidare dina användaruppgifter till tredje part. Dock kan det förekomma att vi lämnar ut namn, e-postadress och telefonnummer till företag/webbsidor som vi samarbetar med. Detta med syftet att kunna hjälpa användare på JobbRapido.


Genom att acceptera reglerna samtycker användaren till den behandling av personuppgifterna som beskrivits under 4, användaruppgifter.

 

5. Ansvar vid köp av tjänster via JobbRapido.

JobbRapido är en förmedlingstjänst mellan köpare och leverantör, därmed ska köparen och leverantören ta ansvar över alla överenskommelser som sker via tjänsten.


JobbRapido ansvarat inte för affärsöverenskommelser som sker via förmedlingstjänsten. JobbRapido är inte med i någon part och därför också fri från ansvar och skyldigheter vid brist eller felaktigheter vid köp av tjänst via förmedlingstjänsten, exempelvis skada, utebliven leverans eller fel.

 

6. Ändrade villkor

JobbRapido har alltid rätt att ändra de allmänna villkoren om vi anser att det är nödvändigt. Det är användarens eget ansvar att regelbundet gå in och läsa villkoren. Om förändringar sker på ett betydande sätt kommer JobbRapido att meddela detta till användarna. Fortsätter du att använda Service24.nu anser vi att du godkänt våra förändrade villkor och regler. Möjlighet för avregistrering finns.

 

7. Cookies

JobbRapido utnyttjar cookies för att kunna hålla information om enskilda användares aktiviteter på sidan. Informationen kan komma att användas bland annat till:
- att verifiera påloggning.
- att automatiskt fylla i formulärfält för användaren vid återbesök till Service24.nu
- att kontrollera samt identifiera användaren vid aktivitet på Service24.nu (session cookie).

 

Kontaktinformation till JobbRapido:

info@jobbrapido.nu